Wat doen wij ?

Marlise van Aerde, voormalig brigadier van de Amsterdamse politie en slachtoffer van geweld tijdens het uitoefenen van haar functie, heeft samen met Imre Krull (communicatiedeskundige) en Petra de Beij (journalist), het initiatief genomen om de samenleving te mobiliseren en zo een einde te maken aan agressie en geweld, met maar 1 doel: respect voor elkaar, ruimte voor elkaar en rugdekking vanuit de samenleving voor mensen die dag en nacht voor ons klaar staan.

Stichting R draait de zaken om: niet de hulpverleners en handhavers moeten zorgen voor weerbaarheid en tegenreactie. De maatschappij, wij, zullen actie moeten ondernemen om onze samenleving werkbaarder en leefbaarder te maken. Stichting R wil verbinden.

Iedereen die hetzelfde doel heeft kan zich bij ons aansluiten. Samen trekken we op in het realiseren van onze doelstelling: een respectvolle samenleving. Stichting R gaat dit de komende jaren bewerkstelligen met media en social media campagnes, televisieprogramma's en het jaarlijks organiseren van de Week van Respect. De eerste zal gaan plaatsvinden op 14 oktober 2012. Precies 5 jaar nadat Marlise van Aerde betrokken was bij een zeer ernstig geweldsincident.

Stichting R richt zich het eerste jaar vooral op de groep jongeren die de agressie tegen hulpverleners en handhavers veroorzaken, maar die door de campagnes uit het verleden nog niet zijn bereikt. Elk jaar wordt er een nieuw plan gemaakt onder meer op basis van onderzoek en de onderzochte mediabereik. Zo toetsen we ons eigen werk en maken we het resultaat inzichtelijk.

Tijd voor een respectvolle samenleving

Respect heb je sámen. In de jaarlijkse Week van Respect wordt dit jaar aandacht gevraagd voor OV-personeel. De week start op woensdag 14 oktober met de actie ‘Hang de vlag uit voor…’. Daarnaast wordt op diverse plaatsen in het land de hele week op scholen voor voortgezet onderwijs, net als vorige jaren, aandacht gevraagd voor het hebben van respect voor elkaar.

Op 14 oktober begint de Week van Respect met de ludieke landelijke actie: Hang de vlag uit voor… Op deze datum wordt heel Nederland gevraagd de vlag uit te hangen voor OV-personeel. De vlag te fotograferen en te posten op Facebook, Twitter etc. Laten zien dat je de inzet van het personeel in het openbaar vervoer waardeert en respect voor hen hebt.

Een respectvolle samenleving. Dat is wat we met elkaar moeten én willen bereiken.
De Week van Respect 2015 is een initiatief van Stichting R in samenwerking met Stichting Halt en NS. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en vervoersbedrijven Veolia, Arriva, Qbuzz en Connexxion ondersteunen dit initiatief.

Wat gaan we doen?

1. Week van Respect
2. Voorlichting op scholen
3. Kroegentocht voor Ouders
4. Alcoholvrij jongerencafe Hilversum
5. Ondersteuning PTSS

Wat cijfers

95% van de Nederlanders gedraagt zich asociaal zonder dit van zichzelf te weten.

80% keurt agressie tegen hulpverleners en handhavers af, maar 58% grijpt niet in bij agressie tegen hulpverleners en handhavers.

Nederlanders zijn zich
meer bewust van hun rechten, dan van hun plichten.