Week van Respect 2017: 'Goeie actie, politie'
 

​Op 14 oktober 2017 gaat voor de vijfde keer de landelijke Week van Respect van start, die georganiseerd wordt door StichtingR. Dit jaar staat de week in het teken van geweld tegen de politie. De (beperkte beschikbare) cijfers van geweld tegen agenten laten zien dat het aantal voorvallen niet stijgt, maar dat de incidenten wel ernstiger worden.  
 
In de Week van Respect vraagt StichtingR met steun van de Nederlandse Politiebond en de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) aandacht voor het werk van de politie. Mannen en vrouwen die 24 uur per dag, zeven dagen in de week hun werk doen in het brandpunt van de samenleving. Het enige beroep in Nederland dat letterlijk twee petten op heeft. Een agent is hulpverlener en handhaver in één. Het ene moment schiet de agent je te hulp op het moment dat je in nood verkeert, maar diezelfde agent kan je ook een bekeuring geven als je te hard rijdt.
Als samenleving zijn we mondiger geworden, het dagelijks leven ervaren we soms als stressvol. Een ‘kort lontje’ constateren we dan al snel bij onszelf of bij anderen. Iemand een grote mond geven, of erger, is dan snel gebeurd. Agenten krijgen er in hun vak dagelijks mee te maken. Dat agenten de wind van voren krijgen, zelfs als ze hulp verlenen vinden ze zelf al heel normaal, maar het geweld waar ze aan bloot staan went nooit. Duwen, spugen, slaan, schoppen, het overkomt ze bijna elke dag.
 
Positieve publieksactie
De politie krijgt veel kritiek, maar toch zijn ze er altijd voor ons. Heeft u er wel eens bij stil gestaan als ze er niet meer zouden zijn? In de Week van Respect vragen we aandacht voor de politie op positieve wijze met de publiekscampagne #goeieactie. Op internet, YouTube, wemelt het van filmpjes met optredens van de politie. De negatieve gaan vaak ‘viral’. Toch zijn er ook vele warme, ontroerende, positieve video’s. Kunnen wij met elkaar ervoor zorgen dat juist de mooie, positieve filmpjes ‘viral’ gaan? Natuurlijk! Scroll door je telefoon, zoek een positieve video en post deze op één van je social media-kanalen met de hashtag #goeieactie. Want dat mag ook wel eens gezegd worden: Goeie actie, politie!
 
Voorlichting
In de Week van Respect wordt op diverse locaties in het op scholen voorlichting gegeven over het werk van de politie. Doel van deze bijeenkomsten is om op een positieve en indringende manier aandacht te vragen voor het werk van de politie en respect te creëren voor deze mensen die midden in de samenleving hun werk doen. De voorlichting wordt gegeven door politiepersoneel zelf. Zij kunnen zelf als geen ander uitleggen wat het betekent als mensen geen respect hebben voor hun persoon of hun werk.
 
De Week van Respect 2017 is een initiatief van StichtingR in samenwerking met de Nederlandse Politiebond, de ANPV en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

DOE MEE! #goeieactie

 

#ikspoorwel... Daar gaan we opnieuw een succes van maken!

Mattie & Wietze hebben toestemming gegeven om hun succesvolle actie van februari voort te zetten tijdens de Week van Respect 2016. Na vele berichten in de media over het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer begonnen de diskjockeys spontaan met de actie #ikspoorwel. Heel Nederland deed mee en postte een selfie met het 'stop' teken onder de hashtag #ikspoorwel. Een groot succes en een mooi signaal. Vanaf 14 oktober gaan we het weer doen. Doet u mee?

Onze partners!

Respect heb je samen... Dat is het uitgangspunt van StichtingR. Een Week van Respect organiseren kan je niet alleen, daarom zijn we trots dat we de komende Week van Respect weer mogen samen werken met onze partners: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Nederlandse Spoorwegen, de VVMC (Vanbond voor Rijdend Personeel), Connexxion, Arriva, Veolia en U-OV. Met elkaar, maar vooral met U maken we een groot succes van de Week van Respect 2016.

Week van Respect 2016: #ikspoorwel

Op 14 oktober 2016 start voor de vijfde keer de landelijke Week van Respect, die georganiseerd wordt door StichtingR. Dit jaar staat de week opnieuw in het teken van geweld tegen personeel in het openbaar vervoer. Ondanks de vele maatregelen die de afgelopen jaren door vervoerders en overheid zijn genomen om het aantal gewelds-incidenten tegen OV-personeel terug te dringen, komt agressie in het openbaar vervoer nog dagelijks voor. Het is daarom van belang dat de Nederlandse samenleving unaniem 'stop' zegt tegen geweld in het OV.

Dit vergt inzet van ons allemaal, zowel reizigers als samenleving. Q-Music diskjockeys Mattie en Wietze hebben toestemming gegeven om in de Week van Respect hun succesvolle actie #ikspoorwel door te zetten. De actie die in februari spontaan ontstond na berichtgeving in de media dat machinisten en conducteurs genoeg hadden van geweld tijdens hun werk.
De discjockeys en alle partners van de Week van Respect roepen Nederland op om vanaf 14 oktober 2016 opnieuw hun solidariteit te laten zien.
Naar aanleing van de berichtgeving in de media afgelopen februari deelden Nederlanders, dankzij het spontane initiaitef van Q-Music diskjockeys Mattie en Wietze, massaal selfies op social media waarin zij het stopteken maakten in combinatie met de hashtag #ikspoorwel.

Positief
De maatregelen die zijn genomen door het Minsterie van Infrastructuur, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en alle vervoersbedrijven om het geweld in het OV terug te dringen hebben effect. Inmiddels is er een daling van het aantal incidenten tegen OV-personeel. Mede-inititatiefnemer van StchtingR, Petra de Beij: "Het is nu zaak deze dalende trend vast te houden, want nog steeds zijn er dagelijks meerdere incidenten in het OV. We moeten dus allemaal een bijdrage leveren. Gewoon door te laten zien dat je geweld tegen mensen die zelf maar één doel hebben, ons veilig en prettig vervoeren, afkeurt. We hopen dat heel Nederland net als vorig jaar weer mee doet aan de Week van Respect. Maak een selfie met het stopteken en post deze met de hashtag #ikspoorwel vanaf 14 oktober 2016 op Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. OV-personeel heeft onze steun nodig."

Doe mee! Petje af voor OV Personeel!

Op 14 oktober 2015 gaat voor de vierde keer de landelijke Week van Respect van start. Het motto van dit jaar is: Petje af voor OV Personeel. Gedurende deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die midden in onze samenleving hun werk doen. Dit jaar vraagt inititatiefnemer StichtingR opnieuw aandacht voor het werk van vervoerspersoneel. Als er zich incidenten voor doen binnen het openbaar vervoer, dan zijn ze direct ook heel heftig. Dit terwijl ze zelf maar één doel hebben: ons veilig en op plezierige wijze vervoeren. StichtingR roept daarom heel Nederland op om via social media mee te doen aan de actie 'Petje af'.

De eerste twee jaar vroeg StichtingR aandacht voor het werk van politie, brandweer en ambulance. Vorig jaar vroegen we het Nederlandse publiek om eens stil te staan bij het werk van OV-personeel; de mensen die in de bus, trein, tram en metro voor reizigers klaar staan.

Vriendelijke actie
Dit jaar vragen we heel Nederland te laten zien dat ze de inzet van het personeel in het openbaar vervoer waardeert . 'Chapeau!' zouden de Fransen zeggen. Hier in Nederland zeggen we: Petje af! Het gebaar kennen we allemaal. Laat zien dat jij ook achter het OV-personeel staat! Film met je mobiele telefoon jouw 'Petje' af gebaar en post het onder #petjeaf vanaf 14 oktober 2015 op Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. Kijk voor filmpjes op www.facebook.com/weekvanrespect. Dr. Freek Vonk en presentator Harry Vermeegen en vele anderen gingen je al voor. OV Personeel heeft onze steun nodig en verdienen het. Doe ook mee en laten we met elkaar de actie tot een groot succes te maken.

De Week van Respect 2015 is een initiatief van StichtingR in samenwerking met de VVMC (Vakbond voor Rijdend Personeel), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Spoorwegen, Connexxion, Arriva, Veolia, U-OV

Alcoholvrij jongerencafe 'Young Barracuda'

Het gaat van start! Wegens vele enthousiaste reacties komt het er dan toch van: het eerste alcoholvrije jongeren cafe van Nederland! Ben jij 16 tot 18 jaar dan ben je van harte welkom op dinsdagavond 9 juni 2015.

Om 20.00 zal cafe Barracuda te Hilversum zich omtoveren tot Young Barracuda. Als gast hebben wij de bekende DJ Hidde Olland.

Door de aangescherpte alcoholregels kan deze groep jongeren vrijwel nergens meer terecht. Young Barracuda wordt gerund door de jongeren zelf. We hebben een team van zes jongeren die bardienst draaien en voor de muziek zorgen. Nieuwe jongeren die ook willen meedraaien zijn trouwens van harte welkom!

StichtingR zorgt voor toezicht bij de deuren, maar we willen ook niet te nadrukkelijk aanwezig zijn, geen onnodig hoge drempel.

Tot de zomervakantie is er vier keer een jongerenfeest in Barracuda. Telkens op de dinsdagavond. We moeten met z’n alle zien waar te maken dat een feestje zonder alcohol ook kan. Telkens wordt het dus knallen vanaf 20.00 tot 01.00.

Voor het Barracuda-initiatief, dat de gemeente geen geld kost, krijgt StichtingR alle medewerking van de gemeente Hilversum

14-19 Oktober 2015 Week van Respect OV personeel

Respect heb je sámen. In de jaarlijkse Week van Respect wordt dit jaar aandacht gevraagd voor OV-personeel. De week start op woensdag 14 oktober met de actie ‘Hang de vlag uit voor…’. Daarnaast wordt op diverse plaatsen in het land de hele week op scholen voor voortgezet onderwijs, net als vorige jaren, aandacht gevraagd voor het hebben van respect voor elkaar.

Op 14 oktober begint de Week van Respect met de ludieke landelijke actie: Hang de vlag uit voor… Op deze datum wordt heel Nederland gevraagd de vlag uit te hangen voor OV-personeel. De vlag te fotograferen en te posten op Facebook, Twitter etc. Laten zien dat je de inzet van het personeel in het openbaar vervoer waardeert en respect voor hen hebt.

Een respectvolle samenleving. Dat is wat we met elkaar moeten én willen bereiken.
De Week van Respect 2015 is een initiatief van Stichting R in samenwerking met Stichting Halt en NS. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en vervoersbedrijven Veolia, Arriva, Qbuzz en Connexxion ondersteunen dit initiatief.

HANG DE VLAG UIT VOOR VERVOERSPERSONEEL

StichtingR organiseert samen met de NS en Halt dit jaar de week van respect voor vervoerspersoneel. We vragen in de week van 14 oktober 2015 aandacht voor het werk van vervoerspersoneel.

De NS en Halt geven voorlichting op het voortgezet onderwijs. Tijdens de week van respect zullen zij extra aandacht vragen voor het werken in de trein.

Vindt ook u dat vervoerspersoneel met respect behandeld moeten worden? Hang dan op woensdag 14 oktober a.s. de vlag uit voor vervoerspersoneel.

Maak samen en in overleg met een leuke vervoerder een foto en plaats deze op StichtingR Facebook.

WEEK VAN RESPECT 2015

Op 14 oktober 2015 gaat de vierde Week van Respect van start. Wij hangen dit jaar de vlag uit voor VERVOERSPERSONEEL

Thema voor dit jaar is "Respect zit in kleine dingen".

Als StichtingR willen wij organisaties aan elkaar gaan verbinden. Samen zijn we sterker zeg maar. Doel is een groter bereik. Wij gaan er hard aan werken om ons doel te bereiken.

DOET U OOK MEE?? Als burger of als organisatie? Meldt u zich dan aan voor de Week van Respect. info@stichtingr.nl

Stagiar(e) gezocht

StichtingR is op zoek naar een stagiar(e) Communicatie. Voor de voorbereiding van de Week van Respect zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiar(e). Spreekt onze stichting jou aan? Ben jij creatief, flexibel, enthousiast en voor minimaal 8 uur per week beschikbaar.

Bel of mail dan met Petra de Beij, (0)6 - 51599437 / Petra@stichtingr.nl

WEEK VAN RESPECT

Op 14 oktober 2013 is de tweede Week van Respect van start gegaan. Een initiatief dat inmiddels veel navolging begint te te krijgen. In deze week geeft StichtingR voorlichting over respect op scholen aan de hand van persoonlijke verhalen van hulpverleners en handhavers. Juist dat persoonlijke tintje maakt dat jongeren ademloos luisteren in de klas en zich opeens beseffen dat achter een uniform een mens schuil gaat.
Dit jaar heeft de Stichting onder andere les gegeven op Groot Goylant in Hilversum, een vmbo school en dat was een groot succes.
Ook werd op deze dag overal in het land door vele mensen de vlag uitgehangen. Een klein gebaar met als boodschap: wij laten zien dat we het werk van hulpverleners en handhavers waarderen.
De Week van Respect loopt nog de hele week, maar StichtingR beginnen nu alweer de voorbereidingen voor volgend jaar. Verbiding zoeken met andere Stichtingen, het netwerk van hulpverlenrs en handhavers uitbreiden om zo nog meer voorlichting te kunnen geven. etc.
Vindt u het leuk om mee te helpen volgend jaar? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

KROEGENTOCHT VOOR OUDERS

Waar hangt mijn kind eigenlijk uit als hij of zij op stap gaat in Hilversum?

Vraagt u zich dat ook wel eens af? Hoe gaat het stappen/uitgaan anno nu? Wat zijn nu eigenlijk de regels voor drankgebruik? Hoe gaat de controle op de ID als kinderen uitgaan, wat is deurbeleid? Hoe gaat het toe in de café's en discotheken? Hoe gaat de controle op drankgebruik? Zijn er risico's verbonden aan het uitgaan? Hoe kunt u er als ouder mee helpen om ervoor zorgen dat uw kind na een leuke avond weer veilig in het eigen bed ligt?

De horeca-ondernemers van Hilversum en StichtingR nodigde u uit voor een Kroegentocht.

Ja, dat leest u goed...
Op woensdag avond 19 juni kon u 4 verschillende locaties bezoeken waar jongeren in Hilversum graag uitgaan: Café De Doelen, G-Spot, t' Pakhuys en Café Thuis. U doet dat samen met andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd.
Op elke locatie kregen zij een kort programma (15 minuten) waar soms op serieuze, maar ook op ludieke wijze wordt verteld over het uitgaan van pubers, de regels met betrekking tot drank, het deurbeleid van de horeca-ondernemers en de regels die zij in hun zaken hanteren, maar ook politie en het ziekenhuis verlenen hun medewerking .

Een gezellige avond met een informatief tintje

In contact komen met ouders van andere kinderen in dezelfde leeftijd. Vier korte, maar leuke en informatieve programma's op de hotspots van Hilversum. Het doel van de avond was u te laten zien dat uitgaan in Hilversum gezellig is, maar dat er wel regels gelden. U zult begrijpen dat 'wij als ouders' het goede voorbeeld geven, tijdens deze kroegentocht kregen zij non-alcoholische drankjes aangeboden.

De Kroegentocht voor Ouders is een inititatief van de horeca-ondernemers van Hilversum i.s.m. StichtingR.

De eerste kroegtocht was een groot succes. Met een overboekte lijst van aanmeldingen hebben we er een geweldige, gezellige maar ook leerzame avond van weten te maken! We hopen de kroegentocht in de toekomst weer te kunnen organiseren.

PTSS wordt erkend als beroepsziekte

PTSS (post traumatische stressstoornis) wordt erkend als beroepsziekte.
Per 1 januari 2013 stelt minister Opstelten een richtlijn op hoe om te gaan met politieagenten die werkgerelateerde PTSS krijgen. In een brief op 28 februari van minister Opstelten aan de voorzitter van de Tweede kamer op stelt hij het volgende:

"Ik heb de korpsbeheerders daarom per brief verzocht om zich te conformeren aan
de registratierichtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
betreffende PTSS, waarin expliciet staat, dat de politieambtenaar een risico op
beroepsgebonden PTSS loopt"

Vanuit het korps Amsterdam is het iniatief gestart om ons te verenigen. Het opstellen van de brief en de richtlijn is een positief en een goed begin. Ernst Beun en Marlise van Aerde willen dat de richtlijn daadwerkelijk wordt geïmplementeerd EN wordt geborgd in de politieorganisatie. Want dan pas krijgen de collega's de steun en hulp die zij nodig hebben.

Wij willen van (oud)collega's horen wat hun ervaringen zijn op het gebied van afhandeling van hun PTSS gerelateerde zaken. Wij gaan discreet en vertrouwelijk om met jullie persoonlijke gegevens en ervaringen. Als je wilt kun je aansluiten bij een gesloten facebook pagina. Deze wordt door Ernst beheerd. Wij roepen collega's en oud collega's van alle korpsen op om hun ervaringen met ons te delen zodat wij de problematiek in kaart kunnen brengen en met een goed actieplan richting de korspleidingen kunnen gaan.

Ernst Beun - email Ernst Beun
Marlise van Aerde - email Marlise van Aerde

SIRE campagne - handen af van onze hulpverleners

3x een R!

Respect, Ruimte en Rugdekking. Dat zijn de kernwaarden Stichting R.

Respect

Waardering, beleefdheid, fatsoen en erkenning in de breedste zin van het woord.

Ruimte

Tolerantie naar elkaar, rekening houden met elkaar.

Rugdekking

Steun in de rug vanuit de samenleving naar onze hulpverleners en handhavers.